Van het begin tot het eind persoonlijk contact met de debiteur


Van begin tot het eind persoonlijk contact met de debiteur


Alisa Nijssen | Incassomedewerker CJIB gerechtelijk
Ik ben vierenhalf jaar geleden gestart bij Syncasso. Het beeld dat ik van incasso en gerechtsdeurwaarders had was al genuanceerd. Als ik uitleg aan kennissen wat ik doe, probeer ik het beeld weg te nemen dat wij met dwang en dreiging iemand tot betaling dwingen. Terwijl het juist gaat om een helpende hand bieden om het betalingsprobleem op te lossen. En niet met de vinger wijzen om de debiteur te vertellen wat die allemaal verkeerd gedaan heeft. Onze opdrachtgever CJIB wil net als wij maatschappelijk verantwoord incasseren. Wij zijn zacht waar het kan, maar hard waar het moet.

Dossierbehandeling van het begin tot het eind
Omdat wij een dossier van het begin tot het eind behandelen, zijn de werkzaamheden op een dag heel afwisselend. Daarom is het wel belangrijk dat je snel kan schakelen. We behandelen CAK-, DUO- en RVO-vorderingen. RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat zijn B2B vorderingen voor te veel of onterecht ontvangen subsidies en boetes voor overtredingen van het mestbeleid. Voor CAK zijn het bestuursrechtelijke zorgverzekeringen en boetes voor mensen die langer dan zes maanden hun zorgverzekeringspremie niet betaald hebben. Bij DUO gaat het om studiefinanciering en ov-vergoedingen die terugbetaald moeten worden.

Het is daarom heel verschillend wie je aan de telefoon krijgt en welke oplossing er voor het betalingsprobleem wordt gekozen. Bij DUO zijn de meeste debiteuren redelijk jong. Die kiezen liever voor een korte betalingsregeling om de achterstand in te lopen. Dat lukt ook meestal wel. Voor CAK-debiteuren is het veel lastiger om een regeling vol te houden.

Niet Willers/ Niet Kunners in de praktijk
Voor Niet-Kunners gebruiken we een pre-incassotraject met veel contactmomenten. Niet-Willers gaan rechtstreeks een regulier executietraject in dat snel richting een beslag gaat als er niet wordt meegewerkt aan een oplossing. Een tussenstation zijn Regelaars, die de vordering niet in één keer kunnen betalen, maar wel via een regeling. Daar hebben we een apart type exploot voor ontwikkeld dat helemaal aangepast is om online een betalingsregeling tot stand te brengen.

Veel persoonlijk contact
Alle telefoontjes komen rechtstreeks bij ons binnen. Dat is een groot deel van ons werk, debiteuren persoonlijk spreken om een oplossing te vinden voor het betalingsprobleem. Je krijgt heel verschillende reacties aan de telefoon. Maar al die gesprekken vind ik juist het leukste aan deze portefeuille. Omdat de debiteur steeds dezelfde behandelaar spreekt, begrijpen we beter wat er aan de hand is.

Visueel exploot
Sinds we visuele exploten gebruiken, krijgen we veel minder reacties van mensen die zeggen dat ze het niet begrijpen. Soms vindt iemand het kinderachtig, maar andere mensen vinden het juist weer heel prettig. Grappig genoeg hebben studenten er helemaal geen moeite mee. Nu ik erover nadenk zijn het vooral Niet Willers die soms aangeven het niet OK vinden. Maar dat kan natuurlijk ook een andere reden hebben.

Verbeterkalender
Ons team is actief betrokken bij het verbeteren van het incassotraject. Elke maand vergaderen we met het team daarover. Ideeën ter verbetering van het traject worden besproken en opgenomen in een verbeterkalender. Zo ben je dus niet alleen bezig met het incassotraject an sich, maar ook bij het slimmer maken hiervan. Zo blijf je betrokken!